SelskabsAdvokaterne

Advokater med speciale i erhvervsret, selskabsret og kontrakter

Telefon 45 23 00 10
Læs mere
Afskedigelse af medarbejder

Afskedigelse af medarbejder

Der findes ikke generelle regler om, hvordan arbejdsgiveren skal opsige/afskedige en medarbejder. Der findes heller ingen generelle regler om, hvad der præcis skal fremgå af afskedigelsen. Der findes dog særlige regler for ansættelsesforhold, der er omfattet af funktionærloven, og/eller kollektive overenskomster, som ofte indeholder særlige regler for afskedigelsens form og indhold.

Ifølge funktionærlovens § 2, stk. 7, skal arbejdsgiverens afskedigelse af en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven, være skriftlig.

Ved afskedigelsen af medarbejderen skal en arbejdsgiver være opmærksom på opsigelsesvarslet, som enten følger af lovgivningen eller den specifikke ansættelseskontrakt. Endvidere skal arbejdsgiveren tillige tage stilling til klausuler, såsom kunde- og konkurrenceklausuler. Såfremt arbejdsgiveren ikke vil gøre brug af disse, skal arbejdsgiveren være yderst opmærksom ved afskedigelse af medarbejderen.

Der stilles høje krav til beviset fra den part, der påberåber sig, at opsigelse har fundet sted, når der ikke foreligger skriftligt bevis. Da det derfor kan være meget svært at føre beviset for en mundtlig opsigelse, anbefales det, at opsigelse altid sker skriftligt. Dette gælder både for medarbejderen og især arbejdsgiveren, idet arbejdsgiveren er den stærke part i ansættelsesforholdet.

Se video om opsigelse af medarbejder her

Medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske Advokater